Вести

17.05.2024.

ECDL сертификати за 8 ОСИ из Краљева

У Филијали Краљево Националне службе за запошљавање свечано су уручени сертификати особама са инвалидитетом (ОСИ) након успешно завршене основне информатичке обуке по ECDL стандарду.

Полазници су током курса обучени за рад са MS office пакетом, у оквиру којег су програми Word, Excel, Интернет, Power Point. Овако заслужен сертификат представља важећу ECDL лиценцу, која се популарно назива „возачка дозвола за употребу рачунара“.

Обука је трајала два месеца, а похађало ју је 8 особа са инвалидитетом које су на овај начин стекле нова знања и вештине у области електронског пословања.

Сви полазници обука успешно су је и завршили. Они су исказали задовољство организацијом, предавачима и стеченим знањем са којим су побољшали своје компетенције на тржишту рада, као и шансе за проналажење посла.

У краљевачкој Филијали НСЗ истичу како се у пракси показало да стицање нових вештина, знања и компетенција неминовно доводи до повећане запошљивости особа са инвалидитетом.