Дoгађаjи

24.04.2024.

Форум послодаваца одржан у Владичином Хану

У организацији Филијале Врање Националне службе за запошљавање, у просторијама Општине Владичин Хан 19. априла је одржан Форум послодаваца, на ком је присуствовало око 25 представника компанија и других актера са територија испостава НСЗ у Владичином Хану и Сурдулици.

Присутни су информисани о мерама активне политике запошљавања и услугама Националне службе, као и о значају запошљавања теже запошљивих категорија незапослених. Њима су представљене и услуге које Национална служба пружа при запошљавању, односно одабиру и селекцији кандидата, представљене су им и могућности и начини бесплатног оглашавања преко НСЗ, онлајн подршка Нацоналне службе, као и сајмови запошљавања и виртуелни сајмови запошљавања.

Том приликом, послодавцима су путем презентације представљени и актуелни јавни позиви НСЗ, након чега је отворена дискусија, на основу интересовања представника послодаваца, током које су добили додатне информације о мерама које су их интересовале. Такође, послодавци су имали прилику и да изложе своје кадровске потребе и потешкоће са којима се сусрећу у процесу обезбеђивања радника.