Дoгађаjи

25.04.2024.

Форум послодаваца одржан у Врању

Филијала Врање Националне службе за запошљавање је у својим просторијама 24. априла одржала Форум послодаваца на ком је присуствовало око 25 представника компанија и других актера на локалном тржишту рада.

Том приликом, послодавци су информисани о мерама активне политике запошљавања и услугама Националне службе, као и о значају запошљавања теже запошљивих категорија незапослених. Представљене су им услуге које Национална служба пружа при запошљавању, односно одабиру и селекцији кандидата, представљене су  им могућности и начини бесплатног оглашавања преко НСЗ, онлајн подршка Нацоналне службе, као и сајмови запошљавања и виртуелни сајмови запошљавања. Такође, информисани су и о законским изменама у запошљавању странаца, као и о Споразуму о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану.

Послодавцима су путем презентације представљени и актуелни јавни позиви НСЗ, након чега је отворена дискусија, на основу њихових конкретних интересовања, током које су добили додатне информације о мерама политике запошљавања. Поред великог интерсовања за све јавне позиве Националне службе, тражена су и додатна појашњења у вези запошљавања особа са инвалидитетом (ОСИ), као и по питању запошљавања странаца. Овом приликом послодавци су имали могућност и да изложе своје кадровске потребе и изнесу потешкоће са којима се сусрећу у процесу обезбеђивања потребних радника.