Дoгађаjи

18.04.2024.

Форуми послодаваца одржани у Великој Плани и Смедеревској Паланци

Филијала Смедерево Националне службе за запошљавање организoвала је 16. и 17. априла форуме послодаваца у испоставама Велика Плана и Смедеревска Паланка на тему ,,Информисање о мерама активне политике запошљавања и промовисање значаја запошљавања теже запошљивих лица,,.

Форумима је присуствовало укупно 37 представника компанија, као и  представници општина и одељења за локални економски развој ове две општине. Њима су представљене услуге које Национална служба пружа при запошљавању и одабиру и селекцији кандидата, а информисани су и о могућностима и начинима бесплатног оглашавања преко НСЗ, као и о сајмовима запошљавања као једној од најефектнијих мера политике запошљавања.

Послодавцима су путем презентације представљени и актуелни јавни  позиви НСЗ, а потом је отворена дискусија током које су имали прилику да добију додатне информације о мерама активне политике запошљавања, да изложе своје потребе, потешкоће са којима се сусрећу у процесу обезбеђења радника, као и да  постављају питања у вези са јавним позивима и конкурсима.

Форуми послодаваца имају за циљ успостављање непосредног и тематски дефинисаног контакта са послодавцима који до сада нису користили мере финансијске подршке НСЗ, њихово информисање о услугама Националне службе и актуелним конкурсима.