Дoгађаjи

29.04.2024.

Форуми послодаваца у Ивањици и Чачку

Поводом реализације активности Нациолналне службе за запошљавање, предвиђених Програмом рада за 2024. годину, 23. априла у Ивањици и 25. априла у Чачку одржани су форуми послодаваца у организацији Филијале Чачак НСЗ.

- Разлог оваквог састанка је да послодавцима непосредно презентујемо понуду услуга и мера Националне службе за запошљавање. Изазови на тржишту рада са којима се суочавају корисници наших услуга, првенствено када је реч о недостатку квалификованог кадра, упућују на заједничку сарадњу Националне службе и послодаваца у циљу превазилажења истих. Давањем предлога за коришћење одговарајућих финансијских мера, уз посредовање у запошљавању незапослених лица, ови проблеми се у значајној мери могу превазићи - истакао је у уводном обраћању присутнима Саша Обрадовић, директор Филијале Чачак НСЗ. 

Јавне позиве и конкурсе послодавцима је представио Никола Војиновић, начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуку. Велико интересовање присутних привукли су конкурси који се односе на стицање практичних знања и обука на захтев послодавца, на шта су указала и питања која су постављали представници привреде. У излагању су истакнуте и предности коришћења програма за запошљавања особа са инвалидитетом (ОСИ), који се у неким случајевима могу комбиновати са другим финансијским олакшицама или мерама.

- Форуми послодаваца имају управо за циљ информисање наших партнера на тржишту рада и директних корисника наших услуга о усвојеним финансијским и нефинансијским мерама активне политике запошљавања Националне службе, а ту је и испитивање текућих и будућих  потреба послодаваца, као и разматрање различитих актуелних тема на националном и локалном тржишту рада – објаснио је Војиновић.

Трећи овогодишњи Форум послодаваца у организацији Филијале Чачак НСЗ биће одржан у Сали СО Горњи Милановац 10. маја ове године, са почетком у 11.00 часова.