Дoгађаjи

02.12.2013.

Функцёнално образовање одраслих

Filijala Pančevo NSZ u saradnji sa Poljoprivrednom školom „Josif Pančić“ iz Pančeva, uručila je sertifikate polaznicama obuke za sakupljanje, skladištenje i sušenje lekovitog bilja.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Druga šansa“, za sedam polaznica koje su završile osnovno obrazovanje odraslih. U periodu od 23.10.2013. do 12.11.2013. godine, u Poljoprivrednoj školi je organizovana teorijska, a u Institutu lekovitog bilja „Josif Pančić“ praktična nastava. Obuka je trajala 72 časa, 5 dana u nedelji, 6 časova dnevno. U grupi su bile polaznice različitih generacija, mlađe od 30 ali i starije od 50 godina, a motivacija, angažovanje i ozbiljnost u radu bili su na visokom nivou tokom cele obuke. Polaznici su imali pravo na novčanu pomoć u iznosu od 5.800,00 dinara mesečno, kao i na refundaciju troškova prevoza u javnom saobraćaju, u visini cene karte najjeftinijeg prevoznog sredstva.

Siniša Knežević, direktor Filijale Pančevo, istakao je da će u sledećoj godini akcenat upravo biti na finansiranju obuka. Po oceni direktora Poljoprivredne škole „Josif Pančić“, Gorana Bimbašića, ovakav vid saradnje treba nastaviti. Želja svih prisutnih je da se trud oko sticanja dodatnih znanja što pre materijalizuje u vidu sklapanja ugovora ili drugog oblika radnog angažovanja.