Вести

04.03.2013.

Горење - 100 радника у производњи

U skladu sa planovima proširenja kapaciteta i obima poslovanja Gorenje u Valjevu planira da angažuje 100 radnika za tehničko- proizvodno područje i magacin. Poželjno je da kandidati imaju III i IV stepen stručne spreme tehničke struke i radno iskustvo u proizvodnji, a mogu konkurisati i lica sa zvršenom osnovnom školom.

Radnici će biti angažovani na određeno vreme, a radiće na poslovima izrade poluproizvoda, sastavljanje sklopova i aparata, na utovaru, istovaru i transportu materijala gotovih proizvoda, kao i druge poslove prema nalogu pretpostavljenog radnika. Predviđeno je da se poslovi obaljaju po smenama.

Rok za podnošenje zahteva ističe 31. marta 2013. godine.