Вести

16.01.2023.

Град Пирот и НСЗ крећу у реализацију програма и мера запошљавања

Представници Града Пирота и локалне филијале Националне службе за запошљавање потписали су 13. јануара Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања (АПЗ) у 2023. години

На овај начин настављена је дугогодишња плодотворна сарадња Града и НСЗ на планирању, промовисању и реализацији програма и мера АПЗ, у оквиру које је Локалним акционим планом запошљавања (ЛАПЗ) за ову годину Град Пирот издвојио 13.000.000 динара за финансирање јавних радова (5.000.000) и програма стручне праксе (8.000.000), уз пружање техничке подршке Националне службе за запошљавање. Поред тога, Град је определио и 5.000.000. динара за спровођење програма самозапошљавања кроз заједничко финансирање са Националном службом за запошљавање.

Током 2022. године, у програме и мере активне политике запошљавања за које је, уз суфинансирање и техничку подршку Националне службе за запошљавање, Град Пирот издвојио финансијска средства, било је укључено укупно 97 незапослених лица са евиденције пиротске Филијале НСЗ.

Такође, кроз суфинансирање Града и НСЗ, у програм самозапошљавања било је укључено 31 незапослено лице, док су, уз техничку подршку НСЗ, у програм стручне праксе била укључена 22 незапослена, а у програм јавног рада 44 незапослена лица.