Дoгађаjи

21.10.2022.

Инфо сесије у Удружењу ромских студената Нови Сад

Представници Удружења ромских студената, уз подршку Националне службе за запошљавање (НСЗ) Филијале Нови Сад, одржали су од 12. до 20. oктобра шест инфо-сесија за Ромкиње и Роме из Новог Сада, Беочина и Жабља у просторијама Удружења. Основни циљ инфо сесија био је подстицање пријављивања Рома на евиденцију и подршка у укључивању и коришћењу програма и мера НСЗ.

Током ових сусрета, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирању каријере новосадске Филијале Душан Марјановић информисао је  учеснике  о услугама, програмима и мерама НСЗ  које припадници те популације могу да користе ради брже интеграције на тржиште рада. 

Инфо-сесије, одржане под називом ’’Од праксе ка институционализацији у стварању прилика за запошљавање Рома и повратника’’,  део су  ширег пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији’’ који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и у коме учествује и НСЗ.