Дoгађаjи

18.02.2022.

Јавни позиви НСЗ представљени у Петровцу на Млави

У Скупштинској сали Општине Петровац на Млави 14. фебруара је организована презентација јавних позива Националне службе за запошљавање за ову годину, којој је присуствовало 17 локалних привредника. У непосредном контакту, представници пожаревачке Филијале НСЗ су упознали петровачке послодавце са детаљима актуелних програма запошљавања и начинима конкурисања, а након презентације покренута је и дискусија.

Поред јавних позива, послодавцима су представљене и друге услуге које НСЗ пружа као подршку, попут селекције кандидата за потребе запошљавања, оглашавање потреба за радницима на интернет сајту НСЗ и у публикацији „Послови“, организовање у просторијама НСЗ групних разговора са заинтересованим кандидатима за потребе послодавца, упућивање кандидата, процена радне способности, као и професионална селекција кандидата која је усмерена на процену способности за бављење одређеним послом. 

Поред тога, локални привредници су информисани и о томе да су финансијске мере НСЗ афирмативно усмерене према теже запошљивим категоријама незапослених - младима до 30 година старости, без завршеног средњег образовања, старијима од 50 година, Ромима, особама са инвалидитетом, дугорочно незапосленима, корисницима новчане социјалне помоћи и лицима у статусу вишка запослених. 

Такође, послодавци су информисани о условима и начину конкурисања, као и о различитим роковима за подношење захтева, зависно од програма, с обзиром на то да је већина јавних позива и конкурса отворена до 30. новембра, да је рок за подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар, да је јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање отворен до 31. марта, а да рок за подношење захтева за јавне радове истиче 15. марта.

Највеће интересовања петровачки послодавци су исказали за програме стручне праксе, обуке на захтев послодавца, субвенционисања зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства и доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.

У Филијали Пожаревац НСЗ кажу како очекују да ће ове године бити веће интересовање за понуђене програме него што је било претходних година. У циљу промоције актуелних јавних позива пожаревачка филијал планира да у наредном периоду организује још оваквих сличних форума са локалним привредницима.