Вести

25.04.2024.

Конкурси НСЗ за 2024. представљени ромским организацијама

Дарко Марјановић из Одељења за развој односа са послодавцима у Дирекцији Националне службе за запошљавање, 24. априла је за представнике Ромске иницијативе за економски развој (РЕДИ) и Фонда за образовање Рома (РЕФ) одржао презентацију јавних позива НСЗ за реализацију програма и мера активне политике запошљавања у 2024. години.

Имајући у виду да су Роми и Ромкиње препознати као једна од категорија теже запошљивих грађана, Национална служба оваквим активностима настоји да поспеши њихову инклузивност на тржишту рада. С тим у вези, свим учесницима састанка указано је да Национална служба саветодавно делује у смислу информисања и обавештавања о правима, обавезама и одговорностима која се односе на област рада и запошљавања – о обавези обезбеђивања једнаког третмана лица која су се јавила на разговор за посао, забрани дискриминације у поступку запошљавања и сл.

Како је истакнуто на презентацији, припрема лица ромске популације за укључивање на тржиште рада, подстицај активације и њихово запошљавање саставни су делови континуираног процеса који је условљен специфичностима и кретањима на локалним тржиштима рада. Стога, НСЗ спроводи интензивне активности на припреми припадника теже запошљивих категорија незапослених за укључивање на тржиште рада као и укључивање у остале конкретне мере активне политике запошљавања - обуке за активно тражење посла, сајмове запошљавања, програме додатног образовања и обуке (програм функционалног основног образовања одраслих) и друге врсте субвенционисаног запошљавања. Обуку за „Активно тражење посла“ и „Пут до успешног предузетника“, речено је, полазници могу пратити и онлајн, као што се могу и опционо одлучити за праћење ових обука на ромском језику.

Учесници састанка су обавештени да је НСЗ расписала 12 јавних позива путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленима, у мере активне политике запошљавања ове године бити укључено више од 23.000 лица.

На крају презентације учесницима је поручено да ће НСЗ, као партнер организација цивилног друштва, и даље настојати да активно учествује у великом броју пројеката који имају за циљ побољшање статуса Рома и Ромкиња на тржишту рада, као и у процесу њиховог запошљавања.