Дoгађаjи

29.12.2014.

Креативан рад

У просторијама Градске организације инвалида рада Шабац, 23. децембра су свечано уручени сертификати полазницама обука за ткаље и везиље, које ова организација реализује већ четири године, у оквиру спровођења програма јавних радова. Двомесечну обуку похађало је пет жена, а јавни рад ће укупно трајати шест месеци.

Примарни циљ овог програма је унапређивање радних капацитета незапослених и стицање нових вештина и знања, као значајних алатки на тржишту рада и при запошљавању. Међутим, обука има и додатни значај, са аспекта боље социјализације и психосоцијалне подршке коју особе са инвалидитетом на овај начин добијају, а кроз ширу социјалну мрежу и размену искустава стичу сигурност и самопоуздање и спремније су за тржиште рада.

Полазнице обуке истичу да је рад у ткачкој радионици и на разбоју креативан, а групна динамика стимулативна. Веома су мотивисане да савладају вештину ткања простирки, пешкира, прекривача, а посебно су заинтересоване за две врсте веза: ситан вез и краљевски вез.

Током протекле четири године, у Градској организацији инвалида рада су на овај начин биле ангажоване 32 особе са инвалидитетом. Предузимљивије полазнице започеле су самосталну делатност - три жене су купиле разбој и развијају ткачки посао, а кроз програм самозапошљавања једна учесница раније обуке је започела сопствени бизнис и успешно ради у својој ткачкој радионици.

У Филијали Шабац НСЗ, кроз програм јавних радова у 2014. години ангажовано је укупно 20 особа са инвалидитетом. У току је и реализација две обуке из додатног образовања, за вођење пословних књига и паковање и сортирање прехрамбених производа.