Дoгађаjи

21.10.2013.

Локална мрежа за борбу против трговине људима у Суботици

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobra, potpisan je memorandum o saradnji pod nazivom „Lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima u Subotici“.

Potpisnici memoranduma su relevantne institucije i organizacije na lokalnom nivou: Centar za socijalni rad, subotička Filijala NSZ, Policijska uprava Subotice, Dom zdravlja Subotica, Više javno tužilaštvo, Lokalna samouprava, Edukativni centar Roma, Stav+, Kancelarija za mlade Grada Subotice i drugi. Na ovaj način će se unaprediti saradnja lokalnih aktera i zajedničko promišljanje adekvatnog okvira za pomoć onima kojima je ona najpotrebnija – žrtvama trgovine ljudima.

Povod za događaj je realizacija projekta „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, nevladine organizacije Atina iz Beograda i novosadskog Humanitarnog centra, koji se sprovodi uz finansijsku pomoć Evropske komisije, a u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Opšti cilj projekta je povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica za aktivno učešće u procesima donošenja odluka u oblasti unapređenja politika zaštite žrtava i prevencije trgovine ljudima. U sklopu ovog cilja, specifična postignuća kojima projekat u ovoj fazi teži su osnaživanje i pružanje podrške umrežavanju lokalnih institucija angažovanih u oblasti zaštite žrtava i prevencije trgovine ljudima u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju žrtvama i osobama iz grupa koje su posebno osetljive na viktimizaciju trgovinom ljudima. U više navrata, održani su sastanci u okviru projekta sa ciljem povećanja svesti o pomenutoj pojavi, kako kod lokalnih aktera, tako i kod ugroženih grupa – mogućih žrtava. U republici Srbiji oktobar je proglašen za mesec borbe protiv trgovine ljudima.