Дoгађаjи

01.10.2014.

Локални акциони планови

У организацији Пиротског управног округа и Филијале Пирот НСЗ, 30. септембра је одржана презентација програма и мера активне политике запошљавања који би могли да буду предмет локалних акционих планова запошљавања за 2015. годину. Приказани су статистички подаци о броју и структури незапослених који се налазе на евиденцији Филијале Пирот, као и за сваку општину посебно.

Састанку су присуствовали, поред начелника Пиротског управног округа, представници локалних самоуправа са територије Пиротског округа и чланови локалних савета за запошљавање општина Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград. Циљ презентације био је да се чланови локалних савета за запошљавање упознају са мерама и програмима активне политике запошљавања, као и са програмима и мерама за које је могуће суфинансирање из буџета Републике Србије, а које су утврђене у Националном акционом плану запошљавања за 2015. годину.

Директорка Филијале Пирот НСЗ Јелена Костић истакла је да је од суштинске важности да се сви који формирају политику запошљавања на локалном нивоу повежу и пруже свој максимум, како би се предстојећим плановима за запошљавање предвиделе мере и програми који ће бити најбоље имплеметирани у њиховим срединама и дати најбоље резултате, пре свега када је реч о смањењу незапослености и побољшању положаја незапослених лица на тржишту рада кроз унапређење њихових знања и компетенција.

Наглашена је спремност Филијале Пирот на потпуну сарадњу и пружање комплетне техничке и логистичке подршке локалним самоуправама, како би се планирани програми и мере из ЛАПЗ-а спровели на најбољи могући начин.