Дoгађаjи

11.10.2013.

Локално тржиште рада

Evropska unija je spremna da nam otvori fondove bespovratnih sredstava, ali samo za projekte zasnovane na podacima i realnim potrebama sagledanim na lokalnom nivou

Predstavnici filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih samouprava pohađali su protekle nedelje, u Novom Sadu, dvodnevnu obuku na projektu ''Podrška kreiranju politike zapošljavanja zasnovanom na podacima'', koja se sprovodi u okviru evropskog programa IPA 2011. Obuka radioničarskog tipa, realizovana u saradnji NSZ, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, navedenog projekta tehničke pomoći i tvining projekta ''Priprema institucija tržišta rada Republike Srbije za Evropsku strategiju zapošljavanja'', prva je od četiri planirane regionalne obuke namenjene predstavnicima NSZ i lokalnih samouprava koji su članovi lokalnih saveta za zapošljavanje (LSZ).

Svrha ove obuke - radionice je jačanje kapaciteta NSZ i LSZ za planiranje zasnovano na podacima o lokalnom tržištu rada, s jedne, i Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja (NAPZ), sa druge strane. Obuhvaćene su i sledeće teme: metodi i alati za razvoj lokalnog akcionog plana zapošljavanja; priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja; NAPZ za 2014. godinu; rezultati ankete poslodavaca i zaključci vezani za lokalne oblasti i korišćenje podataka o tržištu rada u postupku planiranja mera aktivne politike zapošljavanja

Stanje na terenu

- Nacionalna služba već treću godinu zaredom sprovodi anketu o potrebama poslodavaca za radnicima. Ove godine razlika je u tome što u fokus stavljamo lokalne izveštaje, što znači da neće biti sačinjen samo jedan izveštaj za nacionalni nivo, već i analitički izveštaji za područje 30 filijala NSZ. Takvi izveštaji predstavljaju osnovu i polazište kako pri planiranju mera aktivne politike zapošljavanja lokalnih saveta za zapošljavanje, tako i za izradu programa rada filijala NSZ. Lokalni izveštaji pokazuju kakvo je stanje na terenu i kakva je potražnja za određenim zanimanjima i radnim veštinama. U odnosu na sve dosadašnje zvanične statističke izveštaje koji su se bavili prošlošću, oni predstavljaju jedine projekcije koje daju kratkoročnu prognozu budućih kretanja na tržištu rada. Evropska unija je ranije odobravala sredstva iz svojih fondova centralama javnih službi za zapošljavanje, recimo u Poljskoj i Češkoj, da bi potom počela da ih daje i direktno lokalnim samoupravama, kako bi se one same izborile sa nezaposlenošću. Međutim, to nije dalo rezultate. Zato su sada spremni da nam otvore fondove bespovratnih sredstava, ali samo za projekte zasnovane na podacima i realnim potrebama poslodavaca na lokalnom nivou. Naravno, može se desiti da i takvi projekti nemaju željeni efekat, ali ako imaju, uspešne lokalne samouprave biće u poziciji da nastave da koriste evropske fondove za smanjenje nezaposlenosti, objasnio je za ''Poslove'' Vladimir Vasić, ključni ekspert na projektu tehničke pomoći - ''Podrška kreiranju politike zapošljavanja zasnovanom na podacima''.

Tehnička pomoć IPA predstavlja podršku Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i NSZ u izradi Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. i 2015. godinu. U okviru nje pripremaju se podaci koji se koriste za donošenje politike zapošljavanja kroz prognoze, monitoring i evaluaciju, kao i Nacionalni akcioni plan zapošljavanja. Smisao projekta je da se preko podataka prikupljenih na lokalnim nivoima NAPZ odrazi na izradu lokalnih akcionih planova zapošljavanja sa jedne strane, a sa druge i na lokalne planove rada filijala NSZ. Na taj način pružena je podrška NSZ u kreiranju planova rada filijala na godišnjem nivou, uzimajući u obzir i NAPZ i LAPZ.

Put od sedam koraka

Drugi dan radionice bio je posvećen praktičnom korišćenju podataka o tržištu rada u postupku planiranja mera aktivne politike zapošljavanja.

- Predstavnici filijala NSZ koji će se baviti planiranjem rada upoznaju se sa procesom pripremanja lokalnog programa rada, čiji najvažniji segment predstavlja planiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Proces se sastoji od sedam koraka koji čine metodološko izvođenje procesa planiranja. Cilj je da se na osnovu Nacionalne strategije zapošljavanja i Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja decentralizacija sprovede u praksi, a da proces planiranja krene odozdo na gore, a ne obrnuto, kao što je bilo do sada. Da bi filijale NSZ mogle da preuzmu tu svoju ulogu, tj. da na lokalnom nivou prepoznaju probleme, definišu prioritete i ciljeve, odrede i obrazlože adekvatne mere, moraju da pređu put od sedam koraka kako bi na sistematski način pripremile svoj lokalni plan zapošljavanja. Jedan od ciljeva jeste i da se u izradi lokalnih programa rada, planova i mera politike zapošljavanja izađe iz okvira NSZ i da se sarađuje sa socijalnim partnerima u lokalnoj zajednici, pre svega sa lokalnim savetima za zapošljavanje, ali i svima drugima koji bi pomogli u sagledavanju problema, definisanju prioriteta i ciljeva. NSZ, pre svega kao stručna služba, svakako će imati vodeću ulogu u ovom procesu, ali to ne znači i da će sama kreirati i sprovoditi lokalne politike zapošljavanja. Na radionici učesnici uče da analiziraju podatke sa terena i na osnovu te analize, zajedno sa lokalnim partnerima, prepoznaju prioritete i za njih definišu odgovarajuće mere. U pripremi je završna verzija vodiča koji će regulisati način lokalnog planiranja. Na raspolaganju će biti i priručnik za izradu LAPZ, koji se razvija u okviru Tvining projekta, rekla je Dušanka Milošević, ekspert za obuke IPA 2011 i projekta tehničke pomoći.

Preostale tri obuke - radionice IPA programa biće realizovane tokom oktobra i novembra u tri regionalna centra: Valjevu, Nišu i Kragujevcu.