Вести

22.05.2023.

Мионички средњошколци упућени на подршку НСЗ

Представници ваљевске Филијале Националне службе за запошљавање 18. маја су посетили Мионицу, где су, у сарадњи са професорима средње школе „Мионица“, организовали информисање омладине школског узраста о услугама НСЗ и могућностима за њихово запошљавање.

Стручни тим су чинили в.д директора Филијале Ваљево НСЗ Милан Ђенадић, начелница Одељења за предузетништво, програме запошљавања и додатно образовање и обуку Јасмина Андрић, саветница за запошљавање Тамара Илић и професорке мионичке средње школе Ивана Јанковић и Бојана Текић.

Ученици завршних разреда, који се школују за занимања конобар, кувар и туристички техничар, имали су прилику да из прве руке сазнају шта је тржиште рада, шта им је потребно од докумената да би се пријавили на евиденцију незапослених и какве врсте услуга могу да очекују од НСЗ.

Они су упознати са програмима Стручна пракса и  Моја прва плата, обукама које се изводе у Клубу за тражење посла и Обуком за активно тражење посла, при чему је посебан акценат стављен на планирање каријере и могућност покретања приватне делатности уз субвенције НСЗ.

Информисање средњошколаца је протекло у интерактивном разговору, доброј комуникацији и ведрој атмосфери, а за наредни период је договорено информисање и саветовање ученика завршних разреда основне школе, којима ће бити предочене могућности за избор даљег школовања и занимања, у складу са њиховим способностима и професионалним афинитетима.

Иначе, Филијала Ваљево НСЗ је, у сарадњи са основном школом „Десанка Максимовић“ из Ваљева, акредитованом за фунционално образовање одраслих, организовала 19. маја информисање незапослених који немају завршену основну школу, а могли би је завршити преко Програма функционалног образовања одраслих који такође спроводи НСЗ.

Том приликом су представници школе информисали и упутили заинтересоване кандидате у начин спровођења овог програма и приближили им план и динамику извођења наставе. Том приликом, Милан Ђенадић је истакао важност континуираног професионалног усавршавања током целог живота. Он је представио подршку НСЗ и образовних установа у спровођењу оваквог вида образовања, чиме се, како је нагласио, стиче виши ниво квалификација и олакшава укључивање у тржиште рада.