Вести

06.04.2023.

На сајмовима запошљавања у Кикинди и Сенти 700 радних места

Филијала Кикинда Националне службе за запошљавање организовала је два сајма запошљавања 31. марта и 4. априла, у спортским халама у Кикинди и Сенти, на којима је укупно 46 послодаваца понудило око 700 слободних радних места.

Највише послодаваца је било из Кикинде и Сенте, али су биле присутне и компаније из Зрењанина, Кањиже, Аде и Чоке. Понуда послова је била разноврсна, а највише су били тражени оператери на ЦНЦ машинама, бравари, радници у производњи, трговци, шивачи, административни радници и још многи други профили различитих нивоа квалификација.

Обраћајући се послодавцима и незапосленима који су учествовали на овим догађајима, директорка Филијале Кикинда НСЗ Јелена Митровић је истакла веома добре резултате запошљавања након последњих одржаних сајмова запошљавања у Кикинди и Сенти. Она је том приликом изразила очекивање да ће резултати ових сајмова бити још и бољи.

- Незапослени који су дошли на сајам имају могућност да разговарају са представницима компанија и предају им радне биографије, а избор је на послодавцима. Број незапослених лица на евиденцији Филијале Кикинда и испоставе Сента НСЗ смањио се за 14 процената, односно за 4 процента, у односу на исти период прошле године – рекла је Митровићева.

Учесницима сајмова запошљавања обратили су се и градоначелник Кикинде Никола Лукач и  председник Општине Сента Цегледи Рудолфи. Манифестације је укупно посетило преко 2.000 незапослених и тражилаца промене запослења, а представници компанија учесница су истакли како су задовољни организацијом, великим бројем незапослених заинтересованих за посао, као и добром приликом да изразе потребе својих предузећа за радном снагом.

Као мера активне политике запошљавања, Сајам запошљавања пружа и послодавцима и незапосленима добру прилику да на једном месту сагледају тренутне потребе тржишта рада и своју позицију на њему.