Дoгађаjи

02.12.2013.

На саjму у Земуну више од 2000 људи

Sajam zapošljavanja u Zemunu, koji je Služba Zemun beogradske filijale NSZ organizovala u saradnji sa GO Zemun, 28. novembra, posetilo je više od 2000 ljudi.

Pre samog otvaranja manifestacije, ispred ulaza u Dom vazduhoplovstva formiran je dug red, što dovoljno govori o poverenju i očekivanjima svih koji u sajmu vide pravu priliku za traženje posla. Posao su tražile sve generacije, i osobe pred penzijom i mladi koji tek treba da steknu prva radna iskustva.

Na štandovima 24 poslodavca ponuđeno je više od 100 slobodnih radnih mesta za radnike različitih stručnosti i kvalifikacija. Neke firme su nudile obuke i prekvalifikacije.

Pored štanda NSZ i štanda GO Zemun, poseban štand imala je i Kancelarija za mlade Opštine Zemun, sa kojom beogradska filijala u narednom periodu planira saradnju u organizaciji obuka za preduzetništvo, za mlade od 20 do 25 godina.