Дoгађаjи

13.05.2024.

На Сајму запошљавања у Жагубици 200 слободних послова

У сарадњи са својим испоставама у Жагубици и Петровцу на Млави, Филијала Пожаревац Националне службе за запошљавање је 9. маја организовала Сајам запошљавања у просторијама Културно просветног центра „Јован Шербановић“ у Жагубици.

Деветнаест компанија из општина Жагубица, Петровац на Млави и Бор понудило је на сајму око 200 слободних радних позиција у областима транспорта, администрације, машинске, рударске, грађевинске и  прехрамбене индустрије, као и у услужним и другим делатностима. У понуди су били послови за возача, кувара, угоститеља, продаваца, заваривача, геометра, механичара, бравара, административца, грађевинца, а највише радника тражиле су компаније ZIJIN COPPER, JINSHAN CONSTRUCTION, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА и 3 БАНК.

- Ово није први пут да Филијала Пожаревац организује Сајам запошљавања у сарадњи са својим испоставама - истиче Соња Мирић Младеновић, в.д. директора Филијале Пожаревац НСЗ и напомиње да је у ове две општине изражена велика дневна миграција становништва, због чега је на сајам позвано више од 500 незапослених са евиденција испостава у Жагубици и Петровцу на Млави. Она је подсетила да је сајам отворен и за незапослене који се не налазе на евиденцији НСЗ, као и за све оне који траже промену запослења. 

Овогодишњи сајам су, са својим професорима, посетили и ученици Средње техничке школе из Жагубице. Они међу њима који су планирали да после мауре пронађу запослење, добили од саветника НСЗ информације о начину пријављивања на евиденцију незапослених, док су се ђаци који ће наставити школовање, интересовали за услугу професионалне орјентације, која ће им помоћи у избору занимања и факултета, а коју им такође нуди Национална служба.

Сајам запошљавања, као место директног сусрета понуде и потражње радних места, био је добра прилика за незапослене да се непосредно представе послодавцима, истакну своје компетенције, предају своје радне биографије и конкуришу за жељено радно место.

Као и претходних година, сви заинтересовани су се на штанду НСЗ информисали о услугама и актуелним програмима Националне службе, а незапосленима је пружена и помоћ у састављању радне биографије.