Вести

25.07.2023.

На захтев послодаваца у обуке укључено 30 Ужичана

У програме обуке на захтев послодавца од почетка године укључено је 30-так незапослених са евиденције ужичке Филијале Националне службе за запошљавање, а поводом све чешћих случајева са којима се суочавају послодавци да на тржишту рада недостаје радне снаге са потребним и специфичним знањима и вештинама.

У Филијали Ужице одобрени су захтеви за више од 20 послодаваца, међу којима и за обуку 4 радника за потребе компаније БОЕМА ЕНТ, која се налази на Белој Земљи, а бави се производњом намештаја од плочастих материјала.

- На обуци имамо 4 млада радника који се обучавају за рад на машинама. Политика наше фирме јесте запошљавање младих људи без искуства, које наши старији, искуснији мајстори обучавају и прилагођавају нашем систему рада. По завршетку обуке са свима ћемо закључити радни однос на неодређено време – прича власник ове компаније Видосав Марић.

Због мањка радника Национална служба нуди послодавцима могућност да конкуришу и организују обуке у својим прсторијама, сами или у сарадњи са неком агенцијом или образовном институцијом која би обучила незапослене за конкретне послове. Сваки програм обуке има за циљ да пружи подршку и незапосленима и послодавцу. Максималан износ по раднику, који послодавац добија за организовање и спровођење обуке која траје до 6 месеци је 170.000 динара. Поред тога, незапослени током обуке имају месечну новчану помоћ од стране НСЗ у износу од 20.000 динара и надокнаду за трошкове превоза до места рада.

- Преовлађујућа занимања прошле и ове године за која се људи оспособљавају кроз овај програм јесу у текстилној индустрији, највише конфекционари и моделари, затим у дрвопрерађивачкој и индустрији намештаја, за столаре и послужиоце ЦНЦ машина, док у прехрамбеној индустрији имамо велико интересовање за пекаре и пекаре-посластичаре. То су све занимања где има посла, а немамо школованих, али имамо незапослених који су заинтересована да се преквалификују и на тај начин реше питање свог запослења – објашњава начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке у Филијали Ужице НСЗ Радољуб Шуњеварић.

По завршетку овако организоване обуке, послодавац преузма обавезу да са незапосленима који је успешно заврше, заснује радни однос, док Национална служба прати да тај радни однос траје најмање 6 месеци, колико траје и уговорна обавеза послодавца по овом програму.

У смислу ефикасности, односно омогућавања трајног запослења незапослених, обука на захтев послодавца се на подручју које покрива ужичка Филијала показала као једна од најделотворнијих мера активне политике запошљавања.