Дoгађаjи

08.03.2022.

Нишка општина Пантелеј и НСЗ потписале споразум о сарадњи

У просторијама Градске општине Пантелеј, потписан је Споразум о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање, Филијале Ниш и Градске Општине Пантелеј.

Споразум су потписале председница ГО Пантелеј Наташа Станковић и заменица директора нишке филијале НСЗ Вања Стојковић.

Споразум се односи на ангажовање незапослених лица у реализацији програма  јавних радова за које је ГО Пантелеј  из општинског буџета издвојила 1,5 милион динара.  Нишка филијала НСЗ ће обезбедити техничку подршку кроз селекцију незапослених лица, са подручја општине Пантелеј, првенствено теже запошљивих и незапослених у стању социјалне потребе.

Како је речено овом приликом, циљ потписивања Споразума управо је ангажовање што већег броја лица из теже запошљивих категорија а ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Истовремено, незапослени са подручја општине Пантелеј, из године у годину исказују интересовање за овакву врсту сезонских послова, углавном на уређењу излетничких простора и одржавању међублоковских и других зелених површина у тој нишкој општини.