Саопштења

10.07.2024.

Објављен конкурс за самозапошљавање по Програму Гаранција за младе

Национална служба за запошљавање је 8. јула објавила Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2024. години. Конкурс се односи на незапослене укључене у Програм Гаранција за младе са подручја филијала НСЗ у Нишу, Крушевцу и Сремској Митровици, а финансира се из буџета Републике Србије преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31. октобра 2024. године. Одлука о одобравању субвенције биће донета у року од 30 дана од дана подношења захтева, док се захтеви са бизнис планом код којих је бизнис план оцењен са мање од 50 бодова неће разматрати у поступку одлучивања за добијање субвенције.

Јавни позив за самозапошљавање са свим потребним детаљима и условима за конкурисање налази се на сајту Националне службе за запошљавање у рубрици Конкурси.