Дoгађаjи

27.11.2013.

Образовање и потребе тржишта рада

U okviru projekta ,,Podizanje učinka i konkurentnosti i usklađivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage putem umrežavanja javnog i privatnog sektora – MATCHDO'', koji je u okviru Lifelong Learning programa finansiran od strane Evropske кomisije, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih, u Nišu, 26. novembra, održan je okrugli sto na temu „Usklađenost obrazovanja sa potrebama tržišta rada“.

Projekat kroz formu partnerstva zajednički implementiraju Otvoreni univerzitet Subotica, Nacionalna služba za zapošljavanje i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice iz Novog Sada.

Okrugli sto je okupio predstavnike kompanija i preduzeća, obrazovnih institucija, relevantnih državnih institucija i nevladinog sektora.

Pavle Budinčević, programski direktor Otvorenog univerziteta, otvorio je skup i predstavio rezultate situacione analize kadrovskih i obrazovnih potreba poslodavaca, koja je urađena u okviru projekta MATCHDO.

''Nacionalna služba za zapošljavanje vidi svoje mesto na tržištu rada u što kvalitetnijem pružanju usluga poslodavcima i nezaposlenima, kao što su usluga psihološke procene kandidata, selekcija kadrova, obuke za potrebe tržišta rada i slično'', istakao je Dragan Đukić, savetnik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

''Bez praćenja tehnoloških trendova i inovacija nema napretka u poslovanju. To je izazov, kako za kompanije koje stalno moraju da hvataju priključak sa konkurencijom, tako i za nezaposlene koji moraju da budu u toku sa aktuelnostima u svojim oblastima'', izjavio je Goran Mladenović, direktor niškog Klastera naprednih tehnologija ''Ni-Kat''.

''Neopravdani su negativni stavovi o postojećem formalnom obrazovanju. Smatram da je osnova koja se dobija putem formalnog obrazovanja nezamenljiva, ali da bi studenti i učenici došli do kvalitetne prakse potrebna je jača ekonomija, sa kvalitetnim kompanijama u kojima mladi ljudi mogu dalje da se razvijaju'', rekao je prof. dr Zoran Nikolić, prorektor Univerziteta u Nišu.

Svoje stavove i sugestije na okruglom stolu imali su prilike da iznesu i predstavnici niških firmi i kompanija: Kameleon d.o.o, Yumis, Ergomade, Ecotrade BG, ABR, Copex, SZR Braško, Ready Group, Sab Project, Fenix BB i drugi, kao i predstavnici obrazovnih ustanova i nevladinog sektora.