Дoгађаjи

16.03.2015.

Обуке за тржиште рада

У Филијали Врање завршена је обука за пица-мајсторе, у коју је било укључено 5 незапослених. Извођач обуке био је Народни универзитет Ниш, а завршни испит и додела сертификата организовани су у пицерији „Алесандро“, где је и извођена обука.

На завршној провери знања, осим теоријских питања, полазнице су и практично показале шта су научиле. На основу комплетног утиска, резултата теоријске и практичне провере и мишљења инструктора, може се рећи да је група била изузетно хомогена и мотивисана током целе обуке.

Народни универзитет Врање је био извођач обуке за конзервирање воћа и поврћа, за 5 лица са евиденције незапослених у Испостави Босилеград. Обука је реализована у просторијама фирме „Ана“ доо, која се бави овим пословима. Полазнице су биле мештанке села Раичиловци, које ће ова фирма ангажовати у време обављања сезонских послова, брања, сортирања, обраде и конзервирања воћа и поврћа.

Недавно је завршена и обука за шивење одеће, у коју је било укључено 30 незапослених са евиденције Филијале Врање НСЗ, као и обука за вођење пословних књига, за 10 незапослених са евиденције Испоставе Сурдулица и 10 лица са евиденције врањске филијале. С обзиром да је у питању доквалификација, основни критеријум приликом одабира кандидата било је занимање стечено кроз формално образовање, те су сви полазници обуке за вођење књига били економске струке, од IV до VII степена стручне спреме. Извођач обе обуке био је Народни универзитет Ниш. Поред конкурсом предвиђених сертификата, полазници су добили и сертификате Народног универзитета Ниш, који могу, како је објаснила Славица Антић, директорка НУ Ниш, да се нострификују и преведу на језик земље у коју, евентуално, неко од полазника планира да се пресели.