Дoгађаjи

26.12.2014.

Обуком до посла

Потписан је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање - Филијала Ниш и Општине Мерошина. Споразум је у име општине потписао председник Бојан Нешић, а у име НСЗ директор Филијале Ниш Бобан Матић.

Општина Мерошина је акционим планом запошљавања за мере активне политике запошљавања издвојила 3.801.000 динара. Планирана је реализација мере под називом „Обука на захтев послодавца“, у оквиру које ће бити обучено и запослено преко 70 незапослених са подручја општине Мерошина.

Међутим, ово је само почетак, јер је општина буџетом за наредну годину планирала додатна средства за мере активне политике запошљавања, а све у циљу смањења незапослености.