Вести

29.02.2024.

Обуку за електронско пословање завршило 8 ОСИ из Ужица

У ужичкoj Филијали Националне службе за запошљавање 8 особа са инвалидитетом (ОСИ) успешно је завршило Обуку за електронско пословање, организовану у оквиру Обука за тржиште рада.

Обука је почела 22. децембра прошле, а трајала је до 27. фебруара ове године, након чега су полазницима свечано уручени сертификати којима се потврђује њихова оспособљеност за бављење електронским пословањем. Полазници истичу да су задовољни како је текла обука, као и знањем које су стекли.

У Филијали Ужице НСЗ кажу да су све њихове активности у раду са ОСИ усмерене на афирмацију једнаких могућности запошљавања и обезбеђивање услова за равноправно укључивање ове категорије теже запошљивих у отворено тржиште рада.

Поред ове обуке, Филијала Ужице НСЗ тренутно за особе са инвалидитетом спроводи и обуку за рад на рачунару, која се изводи у складу са ЕЦДЛ стандардом.

Иначе, на евиденцији ужичке Филијале тренутно се налази 410 особа са инвалидитетом, од чега 313 (188 жена) њих има процењену радну способност првог степена.