Дoгађаjи

18.10.2013.

Одредити прёритете

Dvogodišnji tvining projekat, finansiran iz pretpristupnih fondova Evropske unije, ima za cilj usklađivanje politike zapošljavanja sa standardima EU, kroz jačanje kapaciteta lokalnih samouprava

U novosadskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje održana je obuka ''Izrada lokalnih akcionih planova zapošljavanja za 2014. godinu'', u okviru tvining projekta ''Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja'', koji realizuje Evropska unija, u saradnji sa NSZ i Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Obuci je prisustvovalo 10 članova lokalnih saveta za zapošljavanje i predstavnici NSZ. Stalni tvining savetnik i jedan od trenera, Brižit Megr, istakla je da je glavni cilj obuke podrška članovima lokalnih saveta za zapošljavanje (LSZ) u koncipiranju i kreiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja (LAPZ), prilagođenih situaciji na lokalnom tržištu rada.

''Ovo je jedna od prvih obuka u čijem izvođenju su učestvovali i saradnici iz NSZ, kao treneri. Tokom prethodnih edukacija obučeni su treneri iz Direkcije NSZ i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Plan je da u resursnom timu budu po dva obučena trenera iz svake filijale NSZ, koji će biti u mogućnosti da nastave sa obukom drugih zaposlenih u NSZ i članova LSZ i nakon završetka realizacije tvining projekta'', istakla je Brižit Megr i dodala da je projektom predviđeno uključivanje 64 lokalna saveta, što je polovina od ukupnog broja.

Prema rečima Brižit Megr, obuka u Novom Sadu je posebno bitna, imajući u vidu predstojeće raspisivanje javnog poziva u vezi sa IPA prekograničnim programom Hrvatska - Srbija i potrebu za obučavanjem polaznika za izradu projektnih predloga.

''Polaznicima je ukazano na značaj kvalitetne izrade LAPZ i pisanja predloga projekata u cilju podsticanja zapošljavanja na lokalnom nivou, na izvore finansiranja, nezaposlena lica kao prioritetnu ciljnu grupu na koju bi predlozi projekata trebalo da budu usmereni, kao i na način apliciranja za sredstva kod evropskih fondova'', istakla je mr Nada Arsenin, savetnik za zapošljavanje u Filijali Novi Sad NSZ i jedan od trenera. Po njenim rečima, korisnost obuke je u tome što su polaznici bili u mogućnosti da uvide i isprave greške prilikom pisanja predloga projekata i nauče kako da odrede prioritete i definišu ciljeve projekata.

Iz ugla polaznika obuke, član Lokalnog saveta za zapošljavanje Bačka Palanka i direktor Službe Bačka Palanka NSZ, Dragan Perić, smatra da je obuka bila od velike pomoći u izradi LAPZ.

''U pitanju je model obuke koncipiran po evropskim standardima. Pripremljeni smo da na završnoj sesiji samostalno koncipiramo LAPZ'', rekao je Perić.

Dvogodišnji tvining projekat, finansiran iz pretpristupnih fondova Evropske unije, ima za cilj usklađivanje politike zapošljavanja sa standardima EU, kroz jačanje kapaciteta lokalnih samouprava.

Ka zajedničkom cilju

U Centru za usavršavanje Šabac nedavno je održana obuka ''Jačanje kapaciteta lokalnih saveta za zapošljavanje''. Osnovni cilj ovog projekta je pomoć lokalnim samoupravama da kroz dobro organizovane i umrežene lokalne savete kreiraju politiku zapošljavanja u svom regionu. Na obuci su učestvovali predstavnici filijala za zapošljavanje i članovi lokalnih saveta iz Šapca, Loznice, Valjeva, Rume i Sremske Mitrovice.

Upravo u Šapcu je i započela realizacija ovog aspekta tvining projekta ''Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja'', a prva obuka je održana februara 2012. godine. Kako navodi Milena Prica, iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, obuka će pomoći lokalnim savetima da se dobro pripreme pre nego što javni poziv za učešće u projektima o prekograničnoj saradnji bude raspisan, da se blagovremeno obaveste i predstave svoje ideje, ciljeve i aktivnosti. Tokom obuke je razmatrana i mogućnost izrade zajedničkih lokalnih akcionih planova zapošljavanja, jer će različite opštine dobiti šansu za razvoj samo ako budu udružene ka zajedničkom cilju.