Дoгађаjи

04.04.2013.

Одржан Саjам запошљавања у Руми

Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica, ispostava Ruma, uz saradnju sa lokalnom samoupravom i Lokalnim savetom za zapošljavanje opštine Ruma organizovali su Sajam. Prvi Sajam zapošljavanja ove godine u Sremu održan je u Rumi, 03. aprila 2013. godine.

Učešće 22 poslodavca na sajmu zapošljavanja, kako novih investitora tako i poslodavac koji već duže vreme uspešno posluju na teritoriji opštine Ruma, i koji planiraju da u narednom periodu zaposle preko 480 radnika, motivisalo je nezaposlena lica sa evidencije, da pokušaju da upravo na ovom sajmu pronađu adekvatno zaposlenje.

Direktor Filijale Todor Kuzmančević sa svojim saradnicima prezentovao je programe aktivnih mera zapošljavanja za 2013. godinu, i inovirani sajt Nacionalne službe za zapošljavanje. Velikom broju poslodavaca, predstavnicima Mesnih zajednica, udruženjima opštine Ruma, predstavljeni su programi koji će dodatno doprineti rešavanju problema nezapolenosti.