Вести

05.04.2023.

Онлајн обуку за Дигитални маркетинг завршило 10 Сомбораца

У просторијама Филијале Сомбор Националне службе за запошљавање последнјег дана марта уручени су сертификати за 10 незапослених који су успешно завршили онлајн обуку за Дигитални маркетинг.

Кроз ову обуку полазници су стекли знања везана за маркетинг, друштвене мреже, оглашавање, таргетирање публике, рад у Word Press програму, кампање у дигиталном маркетингу, бизнис план и визуелни идентитет.  

На целој територији Републике Србије у ову обуку је укључено укупно 120 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, међу којима и 10 са подручја Западнобачког округа. 

Поред сертификата полазницима је уручено и уверење о оствареном стандарду стручних компетенција, у облику јавне исправе признате од стране Министарства и агенције за квалификацију.