Вести

26.05.2022.

Оперативни протокол служби запошљавања Србије и БиХ о електронској размени података

Национална служба за запошљавање Републике Србије и Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине потписале су 26. маја у Сарајеву Оперативни протокол о електронској размени података.

Документ је потписан током радне посете делегације НСЗ коју је предводио директор НСЗ Зоран Мартиновић. Делегацију  Агенције за рад и запошљавање Босне и Херцеговине предводио је  директор Муамер Бандић.

Оперативним протоколом, између служби запошљавања ближе је уређена и дефинисана  електронска размена захтева, прилога и решења за новчану накнаду  по основу незапослености у државама уговорницама. Према међудржавном споразуму предвиђен је и трансфер давања, тако да лице коме је престало осигурање у једној, а пријављује се служби запошљавања, према пребивалишту, у другој држави уговорници, може да оствари право на новчану накнаду по решењу државе у којој је било у последњем осигурању. 

Потписивању Протокола предходио је радни састанак  делегације НСЗ са представницима Агенције за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, Федералног завода за запошљавање, Завода за запошљавање Републике Српске и Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ.