Дoгађаjи

30.04.2024.

Пет форума за послодавце Јабланичког округа

У сарадњи са локалним самоуправама и социјалним партнерима на подручју Јабланичког округа, Филијала Лесковац Националне службе за запошљавање реализовала је, у периоду од 17. до 23. априла, пет инфо сесија за послодавце, којима су презентоване услуге и актуелни јавни позиви и конкурси НСЗ за ову годину.

Циљеви успостављања директног и тематски дефинисаног контакта са послодавцима били су усмерени и на информисање о мерама активне политике запошљавања, промовисање значаја запошљавања теже запошљивих категорија грађана, испитивање тренутних и будућих кадровских потреба послодаваца и успостављање нове или развијање даље сарадње са компанијама на локалном тржишту рада.

Овакве промоције одржане су у Лесковцу, Бојнику, Власотинцу, Лебану и Медвеђи, а велику подршку и помоћ пружиле су и локалне самоуправе, уступањем простора и учешћем на догађајима представника општинских управа. Одазив послодаваца из јавног и приватног сектора је био значајан, будући да је презентацијама присуствовало више од 100 представника компанија.

Јавне позиве и конкурсе послодавцима су представиле Оливера Пешић, в.д. директора Филијале Лесковац НСЗ и Марија Стевановић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере. Послодавци су велико интересовање исказали за доделу државне субвенције за запошљавање лица из категорија теже запошљивих, као и за програм стицања практичних знања. Стога је акценат у излагању стављен на предности коришћења програма за запошљавања особа са инвалидитетом (ОСИ), који се у неким случајевима могу комбиновати и са другим финансијским олакшицама или мерама.

Оливера Пешић је представницима локалних самоуправа захвалила на подршци и досадашњој сарадњи, али и апеловала на поштовање рока за подношење захтева за учешће у суфинанисирању мера и програма планираних локалним акционим плановима запошљавања.