Дoгађаjи

26.08.2013.

Подстицање запошљавања

Sporazum o saradnji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijale za grad Beograd, Sekretarijata za privredu Grada Beograda i Centra za socijalno preduzetništvo, pruža podršku zapošljavanju nezaposlenih sugrađana, kako kroz subvencije Grada za samozapošljavanje socijalno ugroženih kategorija, tako i kroz realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa specifičnostima beogradskog tržišta rada.

Sporazum su u beogradskoj filijali NSZ potpisali Radojica Krgović, v.d. direktora Filijale za Grad Beograd NSZ, Aleksandar Milošević, gradski sekretar za privredu i Aleksandra Grubin, v.d. direktora beogradskog Centra za socijalno preduzetništvo.

''Očekujem dobru saradnju sa Gradom Beogradom i svim strukturama Grada, kao i sa gradskim opštinama, u zajedničkom poslu na smanjenju nezaposlenosti, jer je to na dobrobit i nezaposlenih Beograđana i privrednika. Na tom poslu naša filijala će biti dobar saradnik svim socijalnim partnerima i inicijator programa i mera aktivne politike zapošljavanja'', rekao je Radojica Krgović, v.d. direktora Filijale za grad Beograd NSZ.

Gradski sekretar je ukazao da je aktuelnim programom Beograd izdvojio 7 miliona za samozapošljavanje 35 nezaposlenih socijalno ugroženih građana, koji će za pokretanje privatnih preduzetničkih radnji dobiti po 200.000 dinara. Narednim budžetom biće izdvojena sredstva za programe koje predviđa i Nacionalna služba za zapošljavanje, kako bi bio obuhvaćen što veći broj nezaposlenih Beograđana.

Zajednički je ocenjeno da bi formiranje Saveta za zapošljavanje na nivou Beograda dalo dodatnu podršku gradskim opštinama u izradi lokalnih akcionih planova zapošljavanja i otvorilo put da se sa dobrim programima smanjenja nezaposlenosti u Beogradu konkuriše i ikoriste evropski fondovi za zapošljavanje.