Дoгађаjи

06.10.2014.

Погранична сарадња

Директор суботичке филијале НСЗ Душан Торбица са сарадницима је присуствовао радионици коју је организовала Служба за запошљавање Мађарске, у Кечкемету, 25. и 26. септембра 2014. године.

Мађарска служба у оквиру пројекта: “Развој Националне службе за запошљавање II“, има задатак да успостави контакте и сарадњу са пограничним службама за запошљавање, а све у циљу заједничких пројеката и конкурисања у оквиру ИПА пројеката прекограничне сарадње.

Колеге из Мађарске представиле су начин рада службе, актуелне пројекте, као и планове за унапређење мађарске Службе за запошљавање. Сарадници ангажовани на пројектима упознали су присутне са досадашњом сарадњом служби за запошљавање Босне, Словачке, Румуније и Македоније, представили су актуелне пројекте и даље планове на том пољу. Истакли су да би радо сарађивали са колегама из Србије на заједничким пројектима, јер је веома битно да суседне службе за запошљавање заједно аплицирају на конкурсе.

Директор суботичке филијале Душан Торбица представио је стање на тржишту рада у Севернобачком округу, мере активне политике запошљавања, као и анализу стања и препоруке шта урадити како би се побољшала ситуација на тржишту рада. Неке од идеја и закључака су: израда модела социјалне економије, истраживачке, информативне и едукативне активности, социјална акција и партнерство, развој трећег сектора, развој социјалног предузетништва, размена информација о тржишту рада, професионална и стручна сарадња, заједничке активности, активности против рада на црно, размена искустава и иновирање знања, иновације у запошљавању, социјално партнерство, стварање услова за мобилност радне снаге и друго.

Наредног дана учесницима радионице придружили су се представници локалне самоуправе у Суботици и заједно су посетили локални Центар за обуке. Колеге из центра презентовале су активности, начин рада и обуке које се овде изводе. Након тога обишли су просторије и учионице у којима се изводе обуке за вариоце, обуке за рад на ЦНЦ машинама, конфекционере-шиваче, пекаре, стране језике, информатичке обуке, обуке за рад са обновљивим изворима енергије и друге. Учионице у центру су опремљене по правилима и стандардима, прилагођене за теоријску и практичну наставу, а све како би сертификати које издају били признати.

Закључак и резултати дводневног сусрета могли би бити: могућност успостављања заједничке прекограничне мреже, размена искустава, конкурисање за ЕУ средства за заједничке пројекте. Постоји могућност даљег наставка сарадње пограничних служби за запошљавање у новембру 2014. године, на предстојећој радионици у Сегедину.