Пojeдиначна акта

Услкађени износи основице дневне новчане накнаде, најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде  - примена почев од 01.02.2024. године

Усклађени износи основице дневне новчане накнаде, најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде - примена почев од 01.02.2023. године

Услкађени износи основице дневне новчане накнаде, најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде  - примена почев од 01.02.2022. године

Услкађени износи основице дневне новчане накнаде, најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде - примена почев од 01.02.2021. године

Услкађени износи основице дневне новчане накнаде, најнижи и највиши месечни износ новчане накнаде - примена почев од 01.02.2020. године

Упутствo o рoкoвима и начину jављања кoрисника приврeмeнe накнадe у НСЗ

Усклађeни изнoси oснoвицe днeвнe нoвчанe накнадe, наjнижи и наjвиши мeсeчни изнoс нoвчанe накнадe - примeна пoчeв oд 01.02.2019. гoдинe

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати