Вести

27.03.2023.

Покрајинска НСЗ на јавној расправи о дуалном образовању и плану уписа у средње школе

У Скупштини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду јуче су представљени резултати истраживања Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у вези са планом уписа у средње школе на територији Војводине, у контексту примене стратешких докумената (СРОВРС 2030 и СЗРС 2021–2026), након чега је уследила јавна расправа о новом закону о дуалном образовању.

Циљ овог истраживања, које је Покрајински секретаријат за образовање спровео у сарадњи са Педагошким заводом Војводине и Покрајинском службом за запошљавање, био је анализа уписа у средње школе и стања на тржишту рада у Покрајини.

- Модел дуалног образовања, уведен у нашој земљи пре седам година, све је значајнији и сваке се године проширује листа профила за које се, уз рад, образују ученици. Као мост који повезује привреду са школством, дуално образовање све је траженије у бројним домаћим компанијама. Искуства која имамо казују нам да између 70 и 80 одсто ученика који заврше средње школовање у дуалном систему образовања, остају да раде у компанијама у којима су имали практичну наставу - рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Жолт Сакалаш.

Резултате истраживања представила је заменица покрајинског секретара Слађана Бурсаћ, која је том приликом истакла да се системским приступом оквирном планирању уписа за неколико наредних школских година, узимајући у обзир развој и потребе привреде, умањује потенцијална опасност неадекватне процене трендова развоја и потреба тржишта рада. Такође, она је поручила да је потребно системски приступити јачању међусекторског приступа и координисаног спровођења политика и мера, које се тичу васпитно-образовног система и привреде.

Директорка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар је представила статистичке податке о кретањима на покрајинском тржишту рада у претходном периоду, са освртом на дефицитарна и суфицитарна занимања. Она је посебно истакла меру каријерног саветовања и вођења, која будућим средњошколцима и студентима омогућава информисање и саветовање о могућностима развоја каријере, уз предавања и радионице на тему избора будуће професије, а које се успешно редовно спроводе у свим филијалама Нацоналне службе за запошљавање.

У оквиру догађаја одржана је и прва јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, чији је предлагач Министарство просвете, а које је преставила директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација Габријеле Грујић. Она је објаснила да су најважније измене које Нацрт предвиђа: могућност повећања фонда сати учења кроз рад и то 60 одсто за трогодишње образовне профиле и 40 одсто за четворогодишње; поједностављење акредитације за послодавце за учење кроз рад; формирање мешовитих одељења; вредновање квалитета учења кроз рад; утврђивање надлежности и улоге Канцеларије за дуално образовање и НОКС; вредновање квалитета учења кроз рад; увођење статуса тренинг центра за школе; увођење тренинг Алијанси послодаваца; правни основ за финансијску подршку дуалном образовању.

Представљању Нацрта и потоњој расправи присуствовали представници Министарства просвете, Канцеларије за дуално образовање и национални оквир квалификација, Покрајинске службе за запошљавање, локалних самоуправа, едукативних центара, као и директори средњих школа са територије АП Војводине, а домаћин је био Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.