Дoгађаjи

26.11.2014.

Покрени се за посао

У Ужицу је у понедељак, 24. новембра, одржана презентација пројекта „Покрени се за посао“, који финансира компанија Philip Morris International, а за подручје Србије спроводи Удружење грађана „Енека“ из Ниша.

Програм се односи на све грађане Србије који имају добру пословну идеју и спремни су да покрену или унапреде сопствени бизнис. Путем програма додељују се бесповратна средства у износу до 220.000 динара, за куповину неопходне опреме за покретање или унапређење бизниса.

У циљу успешне реализације пројекта, ужичка филијала НСЗ пружа сву неопходну подршку. Саветници у Пословном центру и саветници за запошљавање ангажовани су на информисању незапослених о пројекту, пружају савете и помоћ при попуњавању пројектне документације. За потребе промотивне конференције, која је одржана у Ужицу, саветници су о пројекту информисали сва лица која су током 2014. године показала интересовање за покретање сопственог посла.

Национална служба за запошљавање је 29. октобра 2014. године потписала Споразум о наставку сарадње са НВО „Енека“ из Ниша, о пружању подршке у спровођењу овог пројекта за 2014/2015. годину.