Дoгађаjи

11.02.2022.

ПОСЛОДАВЦИМА У ЈАГОДИНИ ПРЕЗЕНТОВАНИ ЈАВНИ КОНКУРСИ

У сали Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина, 10. фебруара је одржан форум послодаваца на коме су презентовани актуелни јавни конкурси, али и друге нефинансијске услуге које Национална служба пружа послодавцима у области запошљавања. Састанку је присуствовало 17 представника домаћих и страних послодаваца, међу којима већина није користила финансијску подршку кроз мере мере активне политике запошљавања, као и представници Градске управе Града Јагодина.

На форуму је начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке Душан Живановић презентовао расписане јавне позиве/конкурсе за 2022. годину, представљајући погодности које послодавци могу да користе када запошљавају лица са евиденције, укључујући и особе са инвалидитетом. 

Вршилац дужности директора Филијале Јагодина Светлана Митровић у свом обраћању скупу, поред финансијке подршке је истакла и значај нефинансијких услуга које се односе на посредовање у запошљавању, психололошку селекцију кандитата, бесплатно оглашавање радних места и информисање о правној регулативи у области запошљавања и осигурања за случај незапослености. Такође је истакла, да су многе услуге Националне службе унапређене и дигитализоване, тако да је у питању модеран јавни сервис доступан незапосленима и послодавцима, уз једноставне поступке конкурисања по јавним позивима. 

Форум  је био добра прилика да се у непосредном и неформалном контакту промовишу јавни позиви и са послодавцима размене информације и искуства по питању обезбеђивања адекватних кадрова. Послодавци су имали веома позитивне коментаре о форуму, јер су добили сажете информације и конкретне инструкције сходно својим  захтевима и потребама.