Вести

30.11.2012.

ПОВЕЖИ СЕ!

Beogradski sajam je ovih dana mesto susreta ponude i tražnje na kome se paralelno odvijaju dve manifestacije koje se dopunjuju – XI međunarodni sajam preduzetništva - Biznis baza i IV sajam lokalnih samouprava. Umrežavanje i povezivanje preduzetnika, lokalnih samouprava, institucija i ostalih aktera privrednog života, ključna je karika razvoja privrede i društva u celini. Nastupom na ove dve manifestacije, oko 400 domaćih i inostranih izlagača šalje najbolju sliku o sebi i time jača svoje šanse za poslovni uspeh i razvoj svojih sredina.

Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine učestvuje na Međunarodnom sajmu preduzetništva, predstavljajući svoje aktivnosti na polju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kao i projekte koje sprovodi u saradnji sa lokalnim samoupravama, u cilju povećanja zaposlenosti u Srbiji. Zainteresovani su imali priliku da se informišu o finansijskoj i nefinansijskoj podršci koju NSZ pruža nezaposlenima koji planiraju da započnu sopstveni posao, preduzetnicima u prvim, najosetljivijim godinama poslovanja, kao i svim privrednicima koji su ili koristili usluge, ili planiraju da kroz subvencije NSZ zaposle nove radnike.

U okviru pratećeg programa, pod nazivom „Vaša ideja naša podrška," promovisane su aktivnosti Sektora za preduzetništvo i programe zapošljavanja NSZ, kao i uslovi sufinansiranja programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima, koje NSZ sprovodi u saradnji sa lokalnim samoupravama.

„Rešavanje problema nezaposlenosti počinje na lokalu i samouprave imaju zadatak da definišu probleme i načine njihovog prevazilaženja, a nacionalne institucije će im pružiti podršku. Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviđeno je da ukoliko jedinica lokalne samouprave, u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbedi sredstva za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja (APZ), može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere. Na njima je da obezbede više od polovine sredstava za sprovođenje projekta, što u slučaju nerazvijenih opština može da bude i u manjem procentu", naglasila je Ljubica Maja Đorđević, načelnik Odeljenja za razvoj preduzetništva NSZ. Ona je podsetila da lokalne samouprave svoje zahteve mogu podneti Ministarstvu rada, socijalne politike i zapošljavanja, preko nadležnih filijala NSZ, do 31. januara 2013.

„Prednost će imati nerazvijene opštine i programi namenjeni osetljivim grupama koje teže dolaze do posla. Aktivne mere zapošljavanja koje će se sprovoditi naredne godine su: subvencije za samozapošljavanje, podsticaji za otvaranje novih radnih mesta, programi obuka i „Stručna praksa", kao i javni radovi", podsetila je Maja Mrđanov, iz Sektora za preduzetništvo i programe zapošljavanja NSZ.

Nacionalna služba je u okviru pratećeg programa predstavila i dva aktuelna međunarodna projekta, namenjena lokalnim samoupravama, na kojima je NSZ jedan od partnera.

Projekat odobren iz sredstava IPA 2011 - „Priprema institucija tržišta rada Republike Srbije za Evropsku strategiju zapošljavanja" se trenutno sprovodi putem tvining ugovora i tehničke pomoći. Započeo je u maju ove godine, a trajaće dve godine. Cilj projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva rada, socijalne politike i zapošljavanja i NSZ za kreiranje politike zapošljavanja u skladu sa EU standardima, kao i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za kreiranje lokalne politike zapošljavanja, posebno kroz izradu i sprovođenje lokalnih akcionih planova zapošljavanja.

„Lokalne samouprave i lokalni saveti za zapošljavanje su ciljna grupa našeg projekta. Strategija zapošljavanja je postavila cilj da se sve institucije tržišta rada do 2020. usklade sa pravnim tekovinama EU. U mogućnosti smo da koristimo pretpristupne fondove EU (IPA fondove), a kada dobijemo akreditaciju za decentralizovano upravljanje fondovima, moći ćemo da koristimo i komponentu IV koja se odnosi na ljudske resurse i dalje da razvijamo svoje politike zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja", naglasila je Svetlana Aksentijević, iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i dodala da će projekat doprineti i izradi važnog dokumenta koji se tiče procene kapaciteta politike zapošljavanja. Ona je pozvala predstavnike lokalnih samouprava da se uključe u konkretne aktivnosti koje će otpočeti sledeće nedelje.

Brižit Megr (Brigitte Maigre), stalni tvining savetnik, naglasila je da smo svedoci paradoksa koji se sastoji u ekonomskoj globalizaciji koja teče paralelno sa jačanjem lokalnih ekonomija.

„Kreativne lokalne sredine su lakše odgovorile na krizu, jer su dobro identifikovale specifičnosti sredine i promovisale ih udruženim naporima. I privreda i građani od lokalnih samouprava očekuju uslove koji će pozitivno uticati na njihov poslovni i lični razvoj. Dobra procena tržišta rada je jako bitna, jer pokazuju koje se oblasti privrede u nekom kraju mogu razvijati i koji obrazovni profili imaju šansu da do posla dođu. Na osnovu toga nastaju i lokalni akcioni planovi koji su neophodni za dobijanje finansijske podrške i evropskih i nacionalnih fondova", rekla je Brižit Megr i naglasila da je pored lokalnih odgovora, na probleme nezaposlenosti potrebno dati jedan koordinisan odgovor.

Predstavljen je i USAID Projekat održivog lokalnog razvoja u kojem NSZ učestvuje kao partner na osnovu Sporazuma o saradnji sa predstavništvom Chemonics International Inc. u Beogradu, koji je zaključila početkom 2012. godine.

„Usmereni smo na otvaranje novih radnih mesta, a to ćemo najbolje postići kroz podršku ekonomskom razvoju opština. Insistiramo na partnerstvu i međuopštinskoj saradnji, jer će se tako podstaći brži razvoj određenih regiona i prevazići postojeći problemi. Naredne godine ćemo podržavati sve projekte koji doprinose otvaranju radnih mesta, a koji su ujedno održivi i ne narušavaju kulturno i prirodno nasleđe kraja u kome se realizuju. Prednost će imati projekti koji doprinose razvoju biznis sektora, a akcenat će ponovo biti na mladim ljudima, njihovim radnim praksama i podsticanju pokretanja sopstvenog posla", rekla je Stanislava Vučković, stručnjak za izgradnju kapaciteta i zapošljavanje mladih USAID projekta.

Da bi se postigli ciljevi projektnog aspekta ''Zapošljavanje i unapređenje položaja mladih'', neophodno je da se dodatno razviju institucionalni kapaciteti lokalnih samouprava namenjeni mladima, ojačaju omladinske organizacije za direktno uključivanje mladih u sva društvena pitanja i oblasti rada lokalne uprave. Istovremeno, potrebno je da se odgovori na zahteve tržišta rada i dodatno potpomogne usklađivanje svih interesnih grupa, kako bi se uspešnije sprovodile aktivnosti i razvijale inicijative u okviru međuopštinskih projekata za zapošljavanje mladih. Projekat se realizuje u periodu od 2011. do 2015. godine.