Дoгађаjи

02.03.2022.

Презентација јавних позива НСЗ за хотелијере и угоститеље

Национална служба за запошљавање је крајем фебруара у београдском Хотелу Палас организовала презентацију актуелних јавних позива и конкурса за привреднике из области хотелијерства, туризма и угоститељства. Презентацији је присуствовало 15 послодаваца, као и представници Туристичке организације Београда и Кластера туризма, образовања, пословања и социјалних програма.

Послодавци су том приликом упознати са могућностима и условима коришћења програма и мера активне политике запошљавања у овој години, а посебна пажња посвећена је програмима који су намењени младима. Будући да су млади препознати као рањива категорија на тржишту рада, представљени су програми који пружају могућност за стицање практичних знања и додатних вештина, неопходних за рад у делатностима хотелијерства, туризма и угоститељства.

Како је речено на скупу, са попуштањем мера изазваних пандемијом, угоститељство и хотелијерство би у наредном периоду поново требало да заузме водеће место у развоју Града Београда и Републике Србије. С тим у вези, указано је на значај и предност директних контаката свих значајних актера на тржишту рада у пружању одговарајуће подршке младима и јачању њихових позиција у друштву.

Такође, представници НСЗ су истакли и значај ангажовања и запошљавања особа са инвалидитетом којима се, како је речено, на тај начин омогућава осамостаљивање и укључивање у свет рада.

- Особе са инвалидитетом морају се посматрати из угла онога што оне могу и мора им се пружити могућност да покажу колико могу, а оне ће указану шансу сигурно искористити и оправдати поверење - поручили су представници НСЗ и објаснили да се програми за особе са инвалидитетом могу комбиновати са другим програмима, у зависности од конкретих потреба и лица и послодаваца.