Дoгађаjи

23.02.2022.

Презентација јавних позива у Руми

У Културном центру у Руми, представници Филијале Сремска Митровица Националне службе за запошљавање су, у сарадњи са локалном самоуправом, 22. фебруара одржали промоцију јавних позива и конкурса за ову годину.

Презентацију програма и мера активне политике запошљавања одржала је Маријана Грабић, в.д. директора сремскомитровачке филијале НСЗ, а догађају је присуствовало око 100 локалних послодаваца, који су том приликом информисани о детаљима актуелних јавних позива, условима конкурисања и роковима. Послодавцима су подељени и промотивни флајери са свим битним информацијама о програмима и мерама за олакшано запошљавање у овој години.

Испред локалне самоуправе Руме, презентацији је присуствовала председница Општине Александра Ћирић, начелник Општинске управе Душан Љубишић, као и председник Скупштине општине, председник Привредног савета и члан Општинског већа задужен за привреду.

Истог дана, након представљања јавних позива, представници Филијале Националне службе су са представницима локалне самоуправе потписали Споразум о техничкој подршци НСЗ Општини Рума у реализацији мера активне политике запошљавања у овој години, које ће самостално финансирати та сремска општина. У питању су програм стручне праксе и јавни радови, за чије је спровођење локална самоуправа определила укупно 15 милиона динара.