Дoгађаjи

04.12.2014.

Приоритет запошљавање

Општина Сврљиг издвојила осам милиона динара за запошљавање. Седам милиона намењено програму стручне праксе, а један милион за јавне радове.

У свечаној сали Општине Сврљиг додељени су уговори корисницима програма и мера активне политике запошљавања финансираних средствима Националне службе за запошљавање. Уговоре је свечано уручио Драган Сикимић, заменик директора НСЗ.

Програмима и мерама активне политике запошљавања, укупне вредности 2,35 милиона динара, ове године у Сврљигу је обухваћено 12 лица. Додељена су 4 уговора за 8 лица по програму јавних радова за особе са инвалидитетом , 2 уговора за 3 лица по програму стручне праксе за особе са инвалидитетом и 1 уговор по програму самозапошљавања.

Додели уговора претходило је потписивање Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања између Општине Сврљиг и Филијале Ниш НСЗ. У име Општине Сврљиг Споразум је потписала председница Јелена Трифуновић, а у име НСЗ Бобан Матић, директор Филијале Ниш.

Општина Сврљиг је у овој години за запошљавање издвојила 8 милиона динара - 7 милиона за програм „Стручна пракса“ и 1 милион за јавне радове.

„Сврљиг нема вишак упослених радника у јавном сектору. Нисмо кредитно задужена општина, тако да смо буквално лидер у спровођењу овог програма. Сврљиг је једна од ретких општина која одређена средства није преусмерила, већ искористила за оно за шта су планирана на почетку године - за запошљавање“, истакла је председница Општине Сврљиг Јелена Трифуновић.

„Имајући у виду издвојена средства и број становника општине, можемо рећи да су у питању значајна средства, што значи да Сврљиг препознаје запошљавање као један од приоритета. Верујем да ће се ова издвајања на крају одразити у конкретним радним местима и смањењу стопе незапослености“, истакао је заменик директора Националне службе за запoшљавање Драган Сикимић.