Дoгађаjи

16.10.2014.

Програми запошљавања

У Ужицу су протекле недеље додељени уговори корисницима програма и мера активне политике запошљавања у 2014. години: за програм стручне праксе за особе са инвалидитетом, субвенције за самозапошљавање и извођачима јавних радова на којима ће бити ангажоване особе са инвалидитетом.

Филијалa Ужице до краја године има на располагању око 20 милиона динара за спровођење мера активне политике запошљавања, што омогућава ангажовање око 140 лица са евиденције незапослених. Од овог броја, око 100 лица чине особе са инвалидитетом.

У оквиру мера активне политике запошљавања, до сада је у Филијали Ужице закључено 17 уговора о самозапошљавању, при чему је потписник једног уговора особа ромске националности. Велико интересовање исказано је за програме запошљавања особа са инвалидитетом: три особе су покренуле сопствени бизнис, одобрена је једна субвенција послодавцу за опремање радног места за особу са инвалидитетом, 2 лица су ангажована по програму стручне праксе и реализована је једна субвенција зараде за запошљавање ОСИ. Одобрено је и 20 пројеката јавних радова на којима ће бити ангажовано 75 особа са инвалидитетом са евиденције ужичке филијале НСЗ.