Дoгађаjи

03.03.2015.

Реализоване три обуке

У Сремском округу завршене су три обуке за тржиште рада, у које су била укључена 22 лица са евиденције незапослених.

Филијала Сремска Митровица НСЗ организовала је обуке на основу утврђених потреба послодаваца, а с обзиром да незапосленима недостају одређена знања и вештине, како би успешно обављали расположиве послове.

У Шиду је за послове у књиговодству обучено 10 незапослених, а у Руми још 7 за послове помоћника кувара. У општини Стара Пазова нови инвеститори исказали су потребу за ангажовањем већег броја лица на пословима виљушкаристе, па је са евиденције у Старој Пазови 5 лица обучено за те послове.

На завршним испитима сви полазници показали су висок ниво знања и вештина за самосталан рад.