Вести

20.03.2023.

Сајам запошљавања у Крагујевцу окупио 19 послодаваца

Филијала Крагујевац Националне службе за запошљавање организовала је 15. марта, у просторијама Црвеног крста, Сајам запошљавања на којем је учествовало 19 послодаваца са потребом за запошљавањем преко 450 нових радника.

Незапослени су могли да конкуришу за најразличитија радна места, али је највише понуда било за раднике машинских, електро и металских занимања, од трећег до седмог степена стручне спреме, попут бравара, алатничара, заваривача, оператера на ЦНЦ машинама, техничара одржавања електро и машинске струке, као и дипломираних машинских и електро инжењера различитих смерова. Слободних радних места било је и за магационере, оператере у производњи, возаче, шиваче, агенте продаје, економисте...

Незапослени су на сајму имали прилику да предају послодавцима своје радне биографије и конкуришу за радна места у компанијама као што су Wацкер Неусон, WКГ, Yанфенг, Тригано приколице, Беццхис Осириде, МИНД Реал Естате, Фортацо, Граwе осигурање, Триго Сербиа, Форма идеале, Млекара Куч-цомпанy, Леони Wиринг Сyстемс, Инвенио, ХК Пролетер.

Представници компанија су имали прилику да обаве разговоре са потенцијалним кандитатима за запослење и прикупе њихове радне биографије (ЦВ). Они су се упознали и са свим актуелним програмима и мерама које спроводи Национална служба за запошљавање, током четвртог по реду Форуму послодаваца, који је био одржан паралелно са сајмом, а овом представљању јавних позива НСЗ присуствовали су и представници органа локалне самоуправе.

Презентацији мера активне политике запошљавања присуствовало је преко петнаест привредника, које је директорка крагујевачке филијале НСЗ Горица Бачанин позвала да конкуришу за актуелне јавне позиве, стављајући акценат на мере и програме који се односе на теже запошљиве категорије незапослених.

Испред Скупштине града Крагујевца, Саша Соковић је информисао учеснике форума да је Град у сарадњи са Министарством за рад и запошљавање, борачка и социјална питања, расписао за послодавце Јавни позив за учешће у мерама оспособљавања и учења ради стицања потребних знања и вештина у оквиру пројекта „Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу“.

Окупљени послодавци похвалили су  одличну сарадњу са Националном службом, али и указали да им је врло тешко да обезбеде потребне кадрове, јер кандидати немају додатна знања и вештине, попут познавања енглеског језика и рада у Еxцел програму, што је био битан предуслов за запошљавање у неким страним компанијама. С тим у вези, сви су се сложили да је потребно дати већи значај неформалном образовању. Састанак са привредницима био је добра прилика и да се укаже на значај директних и сталних  контаката свих актера на тржишту рада, размене досадашњих искустава, као и стварања нових могућности за даљу пословну сарадњу.

У Крагујевцу је на крају фебруара било евидентирано 14.028 незапослених, док их је у Шумадијском округу било укупно 22.398, што је знатно мањи број у односу на исти период прошле године, када је на евиденцији незапослених у Крагујевцу било 15.054 незапослених, а у Шумадијском округу 24.152. Програмима и мерама које спроводи Национална служба за запошљавање, у прошлој години било је обухваћено око 1.000 незапослених на нивоу целог Шумадијског округа.