Дoгађаjи

30.04.2013.

Саjам запошљавања у Староj Пазови

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Sremska Mitrovica organizovala je Sajam zapošljavanja koji je održan u Staroj Pazovi 25.04.2013. godine.

Na sajmu se predstavilo 15 poslodavaca koji su iskazali potrebe za zapošljavanjem oko 100 lica različitih zanimanja. S obzirom da je sajam jedna od aktivnih mera zapošljavanja Nacionalne službe koja dovodi u neposredan kontakt poslodavca i nezaposlenog, ne iznenađuje velika posećenost Sajma. Nezaposlena lica privlači mogućnost da istovremeno apliciraju na više radnih mesta i da se, u direktnom kontaktu sa poslodavcem, detaljnije informišu o uslovima rada.

Učešće poslodavaca na sajmu zapošljavanja, kako novih investitora tako i poslodavaca koji već duže vreme uspešno posluju na teritoriji opštine Stara Pazova i koji planiraju da u narednom periodu zaposle nove radnike, motivisalo je dodatno nezaposlena lica sa evidencije da pokušaju da upravo na ovom sajmu pronađu adekvatno zaposlenje.

Najveću pažnju je privukla kompanija „Robert Bosh“, koja je na sajmu tražila radnike pretežno mašinske struke.