Дoгађаjи

31.05.2013.

Саjам запошљавања у Заjечару

Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Zaječar, danas, 31.05.2013. uspešno je organizovala Sajam zapošljavanja u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj –NARR u Zaječaru. Sajmu je prisustvovalo 33 poslodavaca koji su ponudili slobodna radna mesta za lica različitih kvalifikacija, zanimanja i stepena obrazovanja.

„Sajmovi zapošljavanja predstavljaju moderan i uspešan oblik povezivanja poslodavaca i kandidata za posao. Ova mera zapošljavanja daje odlične rezultate", rekao je Dragan Golubović, direktor NSZ Filijale Zaječar, otvorivši ovogodišnji sajam zapošljavanja u Zaječaru.
Za nezaposlena lica sajmovi su jedinstvena prilika – kandidatima je omogućen neposredan kontakt sa poslodavcem, što je najbolji način za ličnu prezentaciju.

Sajmovi zapošljavanja otvaraju mogućnost kompanijama da potencijalnim kandidatima na pravi način predstave svoje poslovanje, kao i moguićnost za zapošljavanje, napredovanje i usavršavanje.

Nezaposleni sa evidencije Filijale Zaječar NSZ, pokazali su veliko interesovanje za današnji sajam, a posetioci su iskoristili mogućnost da na štandovima prisutnih kompanija ostavi svoje biografije, obavi razgovore sa više poslodavaca, kao i da dobiju i više informacija o uslovima za zapošljavanje.