Дoгађаjи

17.12.2021.

Сертификати полазницима онлајн обуке за књиговође

Филијала Чачак НСЗ уручила је сертификате полазницима онлајн обуке за вођење пословних књига из Ивањице, Горњег Милановца и Чачка. Двомесечну обуку са успехом је завршило 10 полазника.

„Саветница ме је позвала на разговор и предложила да се укључим у обуку. Претходно сам прошла обуку за активно тражење посла. По занимању сам економски техничар, али нисам радила у струци. Сматрам да ми је ова обука помогла да освежим знање и пружила могућност да конкуришем на одговарајућа радна места. Имала сам прилику и да разменим искуства у тражењу посла са полазницима из Чачка, Горњег Милановца и Ивањице“, рекла је том приликом Марија Прлић, једна од полазница обуке, која је на евиденцији незапослених у Чачку пријављена око 7 година.

Обуке за тржиште рада су једна од значајних мера активне политике запошљавања и спроводе се у циљу подизања нивоа конкурентности незапослених лица. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, која је условила да се одређене активности које спроводи Национална служба за запошљавање реализују путем онлајн платформе, то је и спровођење ове обуке начин да се услуге које пружамо прилагоде потребама наших корисника.

Обука за вођење пословних књига је реализована у 11 филијала НСЗ у оквиру пројекта и глобалног програма „Миграције за развој“, чији је организатор и финансијер Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ. У обуку су укључена лица из категорија теже запошљивих, првенствено повратници по Споразуму о реадмисији, са најмање средњом стручном спремом економског смера.

На евиденцији Филијале Чачак, која обухвата подручје Моравичког округа (град Чачак, општине Ивањица, Горњи Милановац и Лучани), тренутно су пријављена 9.894 незапослена лица (5.678 жена).