Дoгађаjи

18.03.2015.

Сертификати за завариваче

У Филијали Прокупље НСЗ свечано су уручени сертификати за седам полазника који су успешно завршили обуку за завариваче.

Извођач обуке било је предузеће „НС про груп“ Нови Сад, а реализована је у фирми „Атест 09“ у Прокупљу, власника Славољуба Величковића. Стручно оспособљавање обухватило је 350 наставних часова, одржаних у периоду од 12. децембра прошле године до 25. фебруара, а за то време полазници су имали плаћене трошкове превоза.

Организатор образовања одраслих Жарко Стојановић, који је уручио сертификате, истакао је да су полазници сада стекли знања и вештине и овладали техникама за заваривање и нагласио значај што активнијег тражења посла, како би могли и да примене стечена знања.