Дoгађаjи

26.09.2014.

Систем неформалног образовања

У Зрењанину је 24. септембра свечано отворен Регионални едукативни центар - Банат (РЕЦ Банат), у присуству званичника и представника донатора. РЕЦ Банат је уз Едукативни центар у Новом Саду други едукативни центар у Војводини и Србији. Његовим оснивањем успоставља се институционални систем неформалног образовања у региону.

Циљне групе центра су незапослени млађи од 30 и старији од 50 година, незапослени средњих година са отпремнинама, послодавци малих и средњих предузећа, великих предузећа, потенцијални инвеститори, организације за образовање одраслих, школе, истраживачке организације, пружаоци пословних услуга, институције за подршку, локалне самоуправе, пословне асоцијације. Програм Регионалног едукативног центра - Банат, као и обуке и курсеви, биће креирани према потребама тржишта и послодаваца.

Средства за успостављање, реконструкцију и опремање РЕЦ Банат обезбеђена су пројектом “Образовањем до лакшег запошљавања” (Education to Easier Employment - E3), финансираним од стране ИПА програма Европске уније „Социјално економски развој Дунавске регије у Србији“ и Аустријске развојне агенције. Вредност пројекта је 224.776 евра, а реализација траје 18 месеци. Пројекат реализује Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат. Партнери на овом пројекту су Град Зрењанин и осам институција из региона. Циљ пројекта је допринос смањењу дугорочне незапослености, кроз стварање партнерских односа у процесу учења и развоја Баната као напредног друштва заснованог на знању, са више радних места и бољим радним окружењем.

Клаус Капер, пројектни менаџер пројекта „Социјално економски развој Дунавске регије у Србији“, нагласио је: „Отварање другог едукативног центра у Војводини је велики успех за Србију и регију у целини. Пројекат је иновативан, јер представља инструмент за образовање и решавање проблема незапослености“.

„Данас овде доминира реч 'развој', а управо је то оно што желимо у будућности - развој и унапређење људских капацитета. Ако анализирамо квалификациону структуру лица која данас траже посао у Србији, Војводини и Зрењанину, уочићемо да је велики проценат лица без потребних компетенција. Преко 30% незапослених припада групи неквалификованих и полуквалификованих, више од 50% су лица са трећим и четвртим степеном стручне спреме којима је неопходна едукација и стицање нових знања и вештина, како би добили веће шансе на тржишту рада. Управо је овај центар један од модела који ће великом броју незапослених омогућити стицање додатних знања. Нове вештине и едукација су неопходни, имајући у виду да су многа занимања која незапослени поседују превазиђена, те они нису у могућности да иду у корак са новим технолошким развојем и инвестицијама“, истакао је у свом обраћању директор НСЗ Зоран Мартиновић.

Чедомир Јањић, градоначелник Зрењанина, нагласио је место и улогу Едукативног центра у оквиру настојања да Зрењанин постане универзитетски центар.

Дијана Стојковић, начелница Одељења за политику регионалног развоја Министарства привреде Републике Србије, изнела је податак да је Министарство привреде кофинансирало пројекат.

„Едукативни центар у Новом Саду, недавно отворени Центар за обуке у области пољопривреде у Сомбору и РЕЦ Банат чине мрежу регионалних едукативних центара, што Војводину сврстава у развијене европске регије које примењују најсавременије методе решавања проблема незапослености“, изнео је Мирослав Васин, покрајински секретар Секретаријата за привреду запошљавање и равноправност полова.

„Циљ пројекта је допринос смањењу дугорочне незапослености кроз стварање партнерских односа у процесу учења и развоја Баната. Центар располаже најсавременијом техничком опремом и салама за предавања. Реч је о другом едукативном центру у Србији који је установљен по европском моделу“, речи су Ирене Живковић, директорке РЦР Банат.