Дoгађаjи

27.10.2014.

Смањена незапосленост у сремском округу

У Филијали Сремска Митровица свечано су уручени уговори корисницима средстава Националне службе за запошљавање, по програмима: субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства, јавни радови за особе са инвалидитетом, самозапошљавање лица ромске националности, субвенције за самозапошљавање, субвенције за отварање нових радних места за особе са инвалидитетом, стручна пракса за особе са инвалидитетом.

Уговоре је уручила директорка Филијале Сремска Митровица Радмила Јадрански и том приликом истакла важност укључивања теже запошљивих лица у мере активне политике запошљавања.

“Деловањем свих актера на тржишту рада успели смо да смањимо незапосленост у Сремском округу за 5,27% у односу на исти период прошле године. Постигли смо значајне резултате у области запошљавања особа са инвалидитетом - од почетка године у Срему су се запослиле 144 особе“, рекла је Радмила Јадрански.

Уз финансијску подршку Националне службе за запошљавање у мере је укључено 81 лице. На спровођењу шест јавних радова ангажоване су 43 особе са инвалидитетом. Код три послодавца запослило се 12 особа без радног искуства, а на новим радним местима запослила су се 4 лица са евиденције. У ОШ „Сава Шумановић“ на стручној пракси за ОСИ ангажован је професор биологије.

По програму субвенције за самозапошљавање уручен је 21 уговор, једна особа са инвалидитетом постала је предузетник.
Средствима НСЗ, АП Војводина и шест локалних самоуправа у Срему финансирани су јавни радови, стручна пракса, самозапошљавање, ново запошљавање и програм запошљавања приправника. У ове мере укључена су 524 лица са евиденције незапослених у 2014. години.

Додели уговора поред 21 новог предузетника присуствовало је и 13 послодаваца код којих су се запослила лица са евиденције Националне службе за запошљавање.